Nystartsjobb gav heltidsjobb

När Binyiam började på Rusta och matcha hos AlphaCE i Borlänge arbetade han ibland som timanställd på O’Learys. Hos oss fick han hjälp med att skriva ett CV och personligt brev.

Binyiam fick även information om Nystartsjobb. Arbetsgivaren trivdes bra med honom och ville gärna hjälpa honom att få en heltidstjänst hos dem. När arbetsgivaren fick information om vad Nystartsjobb innebär, och hur man ansöker om lönestödet, fick Binyiam en heltidstjänst under ett år.  

”Jag tycker om att komma ut och träffa folk varje dag och det känns bra att veta att jag har en fast inkomst. Jag trivs med personalen, de är snälla och hjälper mig med språket och vi skrattar ofta tillsammans.” 

Binyiam

Det här är ett bra exempel på hur ökad kunskap och ett gott samarbete med den potentiella arbetsgivaren kan skapa ett jobbtillfälle som den arbetssökande själv inte hade tänkt på!