Kategorier
Solsken Solskenshistorier

Nethy och Feven fick jobb på ReturTex i Avesta

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Tisdag den 17 maj var en stor dag för Nethy och Feven som har utbildat sig hos oss på AlphaCE. Här har de fått hjälp med att skriva CV, lära sig den svenska kulturen, stärkt sin självkänsla och mycket mer. I april tog de det stora steget och sökte arbete på det nyöppnade företaget ReturTex i Avesta.

Kategorier
Nyheter

AlphaCE deltar i Vinnova-projekt för ny SFI-pedagogik

Nyhet 2016-09-29

Språkinlärning och modern teknik låter kanske som begrepp med en milsvid skillnad. Tack vare ett initiativ från KTH, med ekonomist stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, kan studier inom SFI snart komma att revolutioneras. AlphaCE är delaktiga i den högintressanta utvecklingen.

– Vi vill inte bara köra bussen, utan också vara med och göra bussen bättre, säger IT-chefen Botond Pakucs.

Det innebär en samhällsutmaning att hjälpa nya svenskar bemästra vårt melodiösa språk, med sitt virrvarr av regler, undantag och grammatiska snårigheter.

Svenskundervisningen måste vara tidseffektiv och ekonomiskt försvarbar. Samtidigt vet alla att inlärning går lättare om man har roligt. Behovet av modernt teknikstöd, som ett komplement till traditionell klassrumsundervisning, går inte att blunda för.

Projektet Svenska överallt: SFI med språkbad drivs av KTH med hjälp av andra aktörer, varav AlphaCE är en. Att träna språk ute i samhället – i den fysiska omgivningen – med hjälp av ny teknik är central idé för projektet, som finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid Skolan för elektro- och systemteknik samt chef för Avdelningen för kommunikationsnät vid KTH, är initiativtagaren bakom det hela.

– Just det här projektets mål är att utveckla ny teknik för SFI. Man har tagit fasta på att det finns ett enormt behov av detta, berättar Botond Pakucs, som representerar AlphaCE:s intressen i projektet.

Tre tekniklösningar för att främja SFI-elevers lärande står i fokus. Dels satsar projektet på webbteknik för stöd i undervisningen. Mobilbaserad kommunikation som språkstöd ute i det verkliga samhället är ett annat huvudmål och för det tredje arbetar man med dataanalys för att bland annat mäta hur väl språkbadet – det vill säga inlärning i elevens egen omgivning – fungerar.

Forskarna vill veta vad eleverna och lärarna behöver

Tillsammans med KTH och forskningsinstitutet SICS har AlphaCE suttit ner och diskuterat vilka behov som finns, för såväl eleverna som lärarna.

Under första året har projektet genomgått en projekteringsfas. Lärare och elever från AlphaCE har under en heldag fått träffa forskarna inom datavetenskap, några av världens främsta. Forskarna har varit lyhörda för hur utbildningskraven inom SFI ser ut rent formellt men också lyssnat på lärares och elevers individuella tankar och synpunkter. Mötet var mycket uppskattat av alla parter.

– Själva tekniken som sådan finns visserligen sedan tidigare, medger AlphaCE:s Botond Pakucs, men inom språkutbildning rent generellt har tekniken ännu inte tillämpats i någon nämnvärd utsträckning och ännu mindre när det gäller Svenska för invandrare. I projektets nästa fas, som inleds efter årsskiftet, ska tekniken börja utvecklas och AlphaCE kommer att vara delaktiga i att hjälpa till och utvärdera resultaten.

Vad innebär då den nya tekniken för SFI och språkinlärning, rent konkret?

Språkinlärning behöver inte vara begränsad till klassrummet. Med hjälp av den nya tekniken kan läraren planera en bana, till exempel ett promenadstråk, som eleverna uppmanas att följa för att träna på olika moment i undervisningen.

– När eleven till exempel passerar eller går in på ett bibliotek dyker ett avsnitt upp i elevens app, med information om öppettider eller användbara fraser på ett bibliotek. På så vis hoppas man att eleven vågar mer, kanske går in och blir mer bekant med miljön, förklarar Botond Pakucs.

På samma sätt kan butiker tillhandahålla användbart vetande blixtsnabbt i mobilen, när eleven befinner sig i närheten. Stationer och hållplatser kan med fördel förmedla lättillgänglig kunskap om offentliga transportmedel, vid naturområden visas orienteringskartor, en upplysning om allemansrätten eller vår svenska flora och fauna, vid fiskevatten informeras eleven om regler för fiske och så vidare.

Också i klassrummet är appen tänkt att kunna vara till stor hjälp för att lösa uppgifter. För lärarens del ska tekniken underlätta anpassning av utbildningsnivå för såväl hela grupper som enskilda individer.

I en tredje fas av projektet ska forskarnas programvara tillämpas rent praktiskt, och här har AlphaCE en konkret roll – det är AlphaCE:s lärare och elever som först erbjuds möjlighet att sätta den nya tekniken på prov.

– Appen skulle kunna berätta vad eleven är duktig på och ge förslag på vad man behöver träna lite extra på. Någon kanske är bra på sj-ljudet men behöver träna vokaler, någon annan är en fena på meningsbyggnad men behöver träna på en och ett. För läraren blir appen en utmärkt assistent, som kan hjälpa till att visa vad enskilda elever behöver. För att uppnå det tillämpar man bland annat ”maskininlärning”, ett nytt och väldigt hett delområde inom datavetenskap, säger Botond Pakucs.

Varför är AlphaCE intresserade av projektet?

Om projektet faller väl ut, och forskarna från KTH och SICS lyckas utveckla en app som kan användas på ovan beskrivna sätt, hyser AlphaCE en förhoppning om att kunna erbjuda den till sina egna SFI-elever. Men Botond Pakucs betonar att man med sin delaktighet i projektet också vill visa att man brinner för att ständigt göra förutsättningarna för språkinlärning så bra och effektiva som möjligt.

– AlphaCE vill vara med och ta fram ny teknik för bättre språkinlärning för nyanlända. Vi vill vara bland de främsta i utbildningsbranschen och kunna erbjuda det bästa som finns att tillgå. Man kan säga att vi inte bara kör bussen, vi är också med och gör den lite bättre.

Läs mer på:

www.vinnova.se
www.kth.se/ees/

Kategorier
Nyheter

AlphaCE bäst i test igen

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Pressmeddelande 2016-09-16

Arbetsförmedlingens jobbrating för Stöd och matchning

Under torsdagen presenterade Arbetsförmedlingen den senaste rating-listan över externa leverantörers jobbresultat. AlphaCE är återigen det företag med flest antal 3-stjärnor, hela 11 stycken. Systemet består av 1-3 stjärnor, där 3 är högst. Antalet stjärnor beror på antal deltagare som kommit ut i jobb eller som börjat studera.

– Det var fantastiskt roligt att vara bäst i juni. Nu har vi förbättrat våra resultat ytterligare. Klart jag är stolt över verksamheten, säger Maria Mattsson Mähl, vd AlphaCE.

AlphaCE arbetar långsiktigt och metodiskt med matchning av arbetssökande och har varje vecka kontakt med drygt 100 arbetsgivare, både lokalt och nationellt.

– Det är roligt att vår tydliga strategi och vårt nära samarbete med arbetsgivarna leder till resultat, menar Maria Mattsson Mähl, vd AlphaCE.

Läs mer om Arbetsförmedlingens ratingsystem.

Kontakt: Maria Mattsson Mähl, vd AlphaCE, 070 – 696 10 33[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_wp_custommenu title=”Om oss” nav_menu=”45″][vc_wp_custommenu title=”Våra tjänster” nav_menu=”14″][/vc_column][/vc_row]

Kategorier
Solsken Solskenshistorier

Dadir fick jobb på äldreboendet Solgärdet

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Dadir kom som ensamkommande flyktingbarn från Somalien för några år sedan och har sedan dess studerat och tagit körkort. Nu är Dadir 22 år gammal och här på AlphaCE fick han hjälp att söka jobb.

Kategorier
Nyheter

Ulrika Grönqvist, AlphaCE:s nya rektor: Vuxna har ett tydligt mål med sina studier

Nyhet 2016-08-25

Ulrika Grönqvist, AlphaCE:s nya, efterlängtade rektor sedan några veckor tillbaka, älskar att jobba med vuxna som målgrupp när det gäller studier.

– Vuxenutbildningen gör verkligen skillnad. Jag uppskattar att arbeta med den här målgruppen väldigt mycket.

I hela sitt yrkesverksamma liv har Ulrika Grönqvist ägnat sig åt vuxenutbildning i olika former, främst inom kommunal verksamhet och senast åt Järfälla kommun, och när hon nu ger sig i kast med AlphaCE:s breda studieplattform är det med god entusiasm.

– Människorna vi arbetar med har redan hunnit skaffa livserfarenhet och kommit en bit i livet, menar hon. De är ofta motiverade och har ett tydligt mål med sina studier. Man vill vidare. Detta är något jag märkt tydligt under den tid jag arbetat med SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och särvux.

Dessa mål kan förstås skilja sig åt från individ till individ. Medan någon lär sig grunderna i svenska språket kanske någon annan behöver hjälp att spetsa till sitt CV eller få sitt handlag validerat på en arbetsplats. Oavsett hur långt man kommit på väg mot jobb är vuxenutbildning något som verkligen gör en märkbar skillnad, tycker Ulrika.

– Som studerande får man chansen att växa och se sina egna utvecklingsmöjligheter. Vuxenutbildningen är ett komplement för vissa, en andra chans för somliga. Den absoluta merparten har ett annat modersmål än svenska, många har högskoleutbildning från sitt hemland och behöver läsa in särskilda behörigheter. Det här är något mycket ändamålsenligt för vuxna!

Inte minst på SFI-sidan ser Ulrika sin nya utmaning i rektorsrollen som engagerande och spännande.

– En del människor kommer från ett skolsystem där man jobbar annorlunda än vi gör här i Sverige. Vi tar ofta till oss av den studerandes feedback på upplägg och innehåll på ett helt annat sätt.

Något Ulrika önskar kunna utveckla är arbetssätten kring elever i behov av särskilt stöd. Det kan röra sig om funktionshinder, trauman eller annat.

– Det känns fantastiskt bra att få arbeta med AlphaCE:s vuxenutbildning och SFI, och vara med och tänka ut hur vi kan leverera ett bra stöd utöver ordinarie undervisning för dem som behöver.

Kategorier
Nyheter

Medarbetarenkät: Stor arbetsglädje hos AlphaCE

Pressmeddelande 2016-07-29

Medarbetarenkät: Stor arbetsglädje hos AlphaCE

AlphaCE:s medarbetare trivs på jobbet. De känner ett stort engagemang och upplever arbetsinnehållet som givande och tillfredsställande. Det visar den medarbetarenkät som genomfördes i början på sommaren. AlphaCE:s vd Maria Mattson Mähl både glad och stolt över resultatet.

– Det är alltid roligt att få ett mätbart kvitto på den känsla som förmedlas när man är ute i verksamheten. Att 92 procent känner arbetsglädje på arbetsplatsen är ett gott betyg åt företagskulturen och arbetsklimatet, säger vd Maria Mattsson Mähl.

Det är lätt att få växtvärk när man går från noll till över 400 anställda på 4 år, men AlphaCE har lyckats växa snabbt och samtidigt behålla trovärdigheten hos personalen. Något som gör Maria Mattsson Mähl extra glad.

– Jag blev väldigt rörd när jag såg förtroendet för ledningen. Att 94,6 procent svarar att de har stort eller mycket förtroende för vd och ledningsgruppens sätt att leda verksamheten är det finaste betyget vi kan få. Det betyder att vi har lyssnat på deras åsikter och försökt göra det bästa av situationen hela tiden.

Just att lyssna på medarbetarna är också något som sticker ut i enkäten. 92,3 procent anser att vd och ledningsgruppen lyssnar på idéer från medarbetarna i företaget. Medarbetarenkäten visar också på förbättringspotential inom t.ex. IT och ny teknik. Något som ledningsgruppen nu kommer att jobba vidare med.

– För mig som vd är verksamheten det viktigaste. Har medarbetarna rätt förutsättningar så kan vi hjälpa våra deltagare på bästa sätt. Vi hjälper i snitt 40 personer till jobb varje vecka. Det är fantastiskt bra resultat, men det är inte helt enkelt. Vi jobbar med dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Det är tufft, då är det viktigt att man trivs på jobbet, avslutar Maria Mattsson Mähl.

Kontakt: Maria Mattsson Mähl, vd AlphaCE, 070 – 696 10 33

Kategorier
Nyheter

Över 800 personer i jobb denna vår!

Pressmeddelande 2016-06-30

AlphaCE är bäst på att få ut arbetssökande i jobb enligt Arbetsförmedlingens egen rating. Under våren 2016 har AlphaCE lyckats matcha ihop över 800 personer med olika arbetsgivare (se tabell nedan). Företaget deltar i Almedalen hela veckan för att prata jobb och arbetsmarknadspolitik. Ett tydligt tema under Almedalsveckan är hur Sverige ska få så många människor som möjligt i arbete. Något som ligger vd:n Maria Mattsson Mähl varmt om hjärtat.

– Det råder stor arbetskraftsbrist i flera branscher. Vårdsektorn behöver personal och byggbranschen går som tåget. Dessutom börjar vi se effekterna av den svenska demografin. Vi har en åldrande befolkning. Med facit i hand behöver vi verkligen alla nyanlända som kommit hit. Nu gäller det att skapa skattebetalare av dem så snabbt som möjligt, säger Maria Mattsson Mähl.

AlphaCE har även kvalitetschefen Gabriella Pifrader och försäljningschef Berivan Mohammed på plats i Almedalen. De ser fram emot att bevaka seminarier om integration och arbetsmarknad, men de har också planerat in några möten med större nationella och internationella arbetsgivare.

– Almedalen är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och samtala med personer från olika branscher och sektorer. Vi kommer framförallt att sprida budskapet om våra fantastiska jobbresultat. Varje vecka lyckas vi få ut ca 40 personer ut i jobb. Vi har hittat ett recept på hur man går från ord till handling. Det vill vi berätta om, förklarar Berivan Mohammed försäljningschef på AlphaCE.

Kort fakta om AlphaCE:

Startade 2012, finns på drygt 50 orter i Sverige och har 400 anställda
Varje vecka hjälper AlphaCE 35-60 personer ut i jobb
AlphaCE är Arbetsförmedlingens fjärde största leverantör
Företaget har bäst rating (antal deltagare i jobb) bland Arbetsförmedlingens leverantörer
Kostnaden för arbetsförmedlingen uppgår till 19 528 kr per jobb som AlphaCE har förmedlat!

AlphaCE deltar i två seminarier i Almedalen:

Effektiv etablering av nyanlända – startskottet för innovation?
Arrangör: Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) och Vuxenutbildning i Samverkan (VIS)
Dag och tid: Tisdag den 5 juli kl. 15.00-15.45
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40467?redir

Så får asylsökande och nyanlända arbete fortare
Arrangör: Miljöpartiet de gröna
Dag: Fredag den 8 juli kl. 11.00-11.45
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37601?redir

Kontakt:

Maria Mattsson Mähl, vd AlphaCE, tel: 070 – 696 10 33

Berivan Mohammed, försäljningschef AlphaCE, tel: 070 – 541 91 00

Kategorier
Solsken Solskenshistorier

Från skolbänken till stekoset

I klassrummet grillade han läraren med kluriga språkfrågor. På nya jobbet är det istället burgarna och korven som får se upp. Rommegrillen har nämligen fått en ny mästerkock. 24-årige Mustafa Hijazi från Syrien gick från praktik till jobb innan vi hann säga kebab!

Kategorier
Nyheter

Nyamko Sabuni får styrelseplats i AlphaCE

Pressmeddelande 2016-02-09

 Nyamko Sabuni får styrelseplats i AlphaCE

Utbildnings- och coachningsföretaget AlphaCE grundades för fyra år sedan och styrelsen har i princip sett likadan ut sedan starten. Nu väljer ägarna att i samband med bolagsstämman idag den 9 februari kl. 15 att för första gången ta in en ny ledamot i styrelsen. Den nya ledamoten är Nyamko Sabuni, f.d. Integrationsminister.

– Nyamko Sabuni är en kunnig och erfaren person. Hennes erfarenhet från de politiska systemen blir en stor tillgång, eftersom vi arbetar på uppdrag av samhället och politikerna. Samtidigt har hon erfarenheter från näringslivet och storbolag i kombination med att hon som barn vuxit upp i en flyktingfamilj. Hon symboliserar mycket av det som AlphaCE står för, säger Maria Mattsson Mähl, vd för AlphaCE.

Nyamko Sabuni har stor erfarenhet efter ha bland annat varit riksdagsledamot, statsråd och nu hållbarhetschef i teknikkonsultbolaget ÅF. Nyamko Sabuni får ofta frågan om styrelse- och förtroendeuppdrag, men brukar normalt tacka nej.

– Jag har valt att tacka ja till detta styrelseuppdrag därför att jag har haft förmånen att följa Maria Mattsson Mähl och AlphaCE under en lång period. Det arbete som företaget gör är viktigt och jag tror min kompetens kan bidra till företagets utveckling. Att företaget dessutom har en tanke om att expandera internationellt tycker jag är fascinerande. Svensk arbetsmarknadspolitik kan göra skillnad för många länder, säger Nyamko Sabuni.

AlphaCE lämnar i samband med bolagsstämman in sitt fjärde bokslut. Företaget har haft en gasellartad utveckling från att första verksamhetsåret omsätta 12 msek till ett bokslut 2015 som visar på en omsättning på ca 180 msek. Dessutom visade företaget ett positivt preliminärt resultat på ca 20 msek.

– Vi har gjort ett bra resultat under 2015. Det innebär att vi kan investera för framtiden. Vi har avsatt resurser för såväl IT-utveckling som kvalitetsförstärkningar. Ny teknik kan underlätta språkinlärning och skapa bättre förutsättningar för våra deltagare att komma in på arbetsmarknaden, säger Maria Mattson Mähl, vd AlphaCE.

AlphaCE återinvesterar hälften av vinsten i bolaget.

Om Nyamko Sabuni:
Riksdagsledamot under perioden 2002 – 2006 och statsråd under perioden 2006 – 2013. Mellan 2006 – 2010 Integrationsminister och Jämställdhetsminister. Mellan 2010 – 2013 biträdande Utbildningsminister och Jämställdhetsminister. Sedan hon lämnade politiken 2013 är hon hållbarhetschef och sitter i bolagsledningen för det börsnoterade teknikkonsultföretaget ÅF.