Samarbetet fungerar jättebra

Görans är restaurangchef på Sodexo i Uppsala sedan 12 år tillbaka. Han har utvecklat restaurangen och teamet så att de idag används som “best practice” internt. Göran hjälper även till när man ska starta nya avtal eller om man behöver utveckla organisation och kvalitet.

Inom Sodexo är det viktigt att lära av varandra. Framgång är ett resultat av ett fungerade team där alla förstår att de har en viktig roll. Företagskulturen är stark och för en utomstående slås man av den gemenskap som finns i företaget. Göran ansvarar en stor enhet i Uppsala och mycket av vardagen handlar om praktiska saker såsom menyn på lunchrestaurangen eller att hantera kaffemaskinerna.

Vår kund ska byta 76 kaffemaskiner nu. Det är inte ett litet projekt. Normalt krävs en person som bara servar kaffemaskiner. Det blir 270 kg kaffesump varje dag som ska komposteras, säger Göran.

Samhällsansvar är en röd tråd inom Sodexo. Göran ansvarar även för olika insamlingar och samarbeten. I Uppsala pågår just nu klädinsamling till Ukraina. De levererar mat till Stadsmissionen och de har också haft olika försäljningar där överskottet gått till olika organisationer.

När Göran ska anställa personal lägger han stor vikt vid personligheten. Det är ett serviceyrke att arbeta på Sodexo och därför är det viktigt att man är öppen, positiv, vågar ta kontakt och ta plats. Göran rekryterar personal via AlphaCE för att det sparar tid. Det är bekvämt att slippa hantera hela urvalsprocessen.

De kandidater som AlphaCE har presenterat har varit bra. Personerna har varit motiverade, ambitiösa och duktiga, förklarar Göran. Samarbetet med AlphaCE fungerar jättebra!

Göran ska gå i pension i april nästa år. Fast helt i pension kommer han inte att gå då han driver ett företag där han erbjuder matlagningskurser. Men med tanke på hur uppskattad Göran är på Sodexo är det nog inte heller omöjligt att han kommer fortsätta stötta verksamheten på olika sätt.